Informatikai biztonság

Az informatikai biztonság a számítógépes rendszerek működőképességét, a benne tárolt információk folyamatos rendelkezésre állását, azok sértetlenségét, hitelességét és bizalmasságát garantálja. A szakterületen dolgozó informatikai szakértő a felsorolt területek megbízhatóságát és/vagy azok megsértésének tényét, módszereit tárja fel.

Működőképesség

"A rendszernek és elemeinek az elvárt és igényelt üzemelési állapotban való fennmaradása. A működőképesség fogalom sok esetben azonos az üzembiztonság fogalommal. Ezen állapot fenntartásának alapfeladatait a rendszeradminisztrátor (rendszer menedzser) látja el."*

Rendelkezésre állás

"Olyan tulajdonság, amely lehetővé teszi, hogy a feljogosított entitás által támasztott igény alapján az adott objektum elérhető és használható legyen.

Az a tényleges állapot, amikor is egy informatikai rendszer szolgáltatásai - amely szolgáltatások különbözők lehetnek - állandóan, illetve egy meghatározott időben rendelkezésre állnak és a rendszer működőképessége sem átmenetileg, sem pedig tartósan nincs akadályozva. Ebben az összefüggésben jelentősége van az információ vagy adatok rendelkezésre állásának, elérhetőségének is."*

Sértetlenség

"A sértetlenséget általában az információkra, adatokra, illetve a programokra értelmezik. Az információk sértetlensége alatt azt a fogalmat értjük, hogy az információkat csak az arra jogosultak változtathatják meg és azok véletlenül sem módosulnak. Ez az alap-veszélyforrás a programokat is érinti, mivel az adatok sértetlenségét csak rendeltetésszerű feldolgozás és átvitel esetén lehet biztosítani. A sértetlenség fogalma alatt gyakran értik a sérthetetlenségen túli teljességet, továbbá az ellentmondás mentességet és a korrektséget, együttesen: integritást. Az integritás ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy az információ valamennyi része rendelkezésre áll, elérhető. Korrektek azok az információk, amelyek a valós dologi vagy - pl. modellezésnél - feltételezett állapotot helyesen írják le."*

Hitelesség

A hitelesség a számítógépes adat, információ valódiságára vonatkozik. Annak garantálása, hogy az adott információt valóban a kibocsátó személyétől származik.

Bizalmasság

"Az információk vagy adatok esetében a bizalmasság azt jelenti, hogy azokhoz csak az arra jogosítottak és csak az előírt módokon férhetnek hozzá és nem fordulhat elő úgynevezett jogosulatlan információszerzés. Ez vonatkozhat programokra, mint szélesebb értelemben vett információkra is (például, ha valamely eljárás előírásait egy programmal írjuk le és azt titokban kívánjuk tartani)."*

* Forrás: Informatikai rendszerek biztonsági követelményei (Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlásai)

::: Máténé Kaponyi Zsófia írásszakértő - http://www.kezirasszakerto.hu :::